مناره


مدیر مسئول : محمدی آق قلعه، محمد
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : جوادیه، خ. ده متری اول، ک. کریمی، پ. 17، ط. اول
صندوق پستی : ۱۳۶۵۸۵۸۴۶۱
تلفن : ۵۵۶۵۱۶۵۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۶/۰۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۲۷۳۵ موقت
پست الکترونیکی : mmohammadi3035@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۶۳۰۳-۶۰۰],[۹۷۳۲۰-۶۰۰],[۹۷۹۹۳-۶۰۰],[۹۹۶۱۲-۶۰۰],[۶۱۰۰-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر