مدید


مدیر مسئول : حکم آبادی، لیلا
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. انقلاب، خ. کارگر جنوبی، خ. مهدی زاده، پ. 34، واحد 6
صندوق پستی : ۱۳۱۳۹۵۳۵۵۱
تلفن : ۶۶۵۷۱۰۳۴ ، ۶۶۵۶۵۵۶۹ ، ۶۶۱۰۲۷۷۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۰/۱۲
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۲۹۸۴ موقت
پست الکترونیکی : madidpub@gmail.com
وب سایت : http://www.madidpub.ir
شناسه شابك : [۸۷۲۲-۶۰۰],[۹۶۵۷۲-۶۰۰],[۹۶۷۰۶-۶۰۰],[۹۶۸۳۱-۶۰۰],[۹۷۱۶۳-۶۰۰],[۶۳۷۶-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر