اساتید دانشگاه


مدیر مسئول : دشتی میاب، باقر
زمینه فعالیت : كليات،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. اردیبهشت، بین جمهوری و لبافی نژاد، پ. 19، زنگ 6، واحد 6
صندوق پستی : ۱۳۱۴۷۵۶۳۷۴
تلفن : ۶۶۴۰۵۰۷۳ ، ۶۶۴۰۱۸۷۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۶/۲۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۰۱۸۷۸
شماره پروانه نشر : ۱۳۰۹۳ موقت
پست الکترونیکی : bagherdashti55@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۸۸۲۹-۶۰۰],[۹۶۹۵۹-۶۰۰],[۹۷۰۷۲-۶۰۰],[۹۷۲۲۷-۶۰۰],[۹۷۶۸۲-۶۰۰],[۶۴۹۲-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر