ژینو


مدیر مسئول : سبحانی، سیده مژگان
زمینه فعالیت : كتابهاي كودكان و نوجوانان، بازي ها و سرگرمي ها،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. فخر رازی، خ. لبافی نژاد، پ. 216
صندوق پستی : ۱۳۱۴۶۶۵۹۳۴
تلفن : ۶۶۹۵۰۸۷۱ ، ۶۶۴۸۱۶۴۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۱۲/۰۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۲۷۳۳ موقت
پست الکترونیکی : zhinowpub@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۶۹۷۴-۶۰۰],[۹۷۸۴۹-۶۰۰],[۶۷۵۱-۶۲۲],[۹۵۲۹۱-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر