فرهوش


مدیر مسئول : ناصری، رحیم
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. انقلاب، خ. کارگر شمالی، بالاتر از تقاطع نصرت، پ. 1146
صندوق پستی : ۱۴۱۸۸۶۴۹۵۳
تلفن : ۶۶۵۶۹۸۹۱ ، ۶۶۱۲۴۱۰۶ ، ۰۹۳۷۷۵۳۸۹۹۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۵/۳۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۳۰۹۷ موقت
پست الکترونیکی : publisher.hamyari@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۴۹۵-۶۰۰],[۸۶۹۲-۶۰۰],[۸۸۱۴-۶۰۰],[۸۹۰۹-۶۰۰],[۹۶۹۸۷-۶۰۰],[۹۷۰۵۴-۶۰۰],[۹۷۱۷۳-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر