شناسنامه


مدیر مسئول : خسروی، مهدی
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. قزوین، خ. فرامرز تهمتن، ک. فتوحی، پ. 30، ط. 2
صندوق پستی : ۱۳۹۵۹۷۷۶۴۸
تلفن : ۶۶۹۵۷۳۳۵ ، ۶۶۹۵۷۳۵۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۹/۲۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۴۱۶۵ موقت
پست الکترونیکی : shenasnamehpub@gmail.com
وب سایت : http://www.shenasnamehpub.com
شناسه شابك : [۹۷۱۵۹-۶۰۰],[۹۷۹۸۷-۶۰۰],[۶۴۶۴-۶۲۲],[۹۹۷۵۶-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر