سایلان


مدیر مسئول : حسینی، سید مهدی
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. ولیعصر، خ. بشیری، ک. وزیری، ک. اسدزاده، پ. 7، ط. 4 و 8
صندوق پستی : ۱۳۴۶۷۵۳۶۳۹
تلفن : ۵۵۳۸۵۱۲۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۵/۱۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۴۲۴۳ موقت
پست الکترونیکی : saylan2017@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۷۴۲۷-۶۰۰],[۹۷۸۹۰-۶۰۰],[۹۹۶۴۱-۶۰۰],[۶۱۴۴-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر