دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات


مدیر مسئول : مدرسی، محمدحسین
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. پونک، انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی، به سمت حصارک، واحد علوم و تحقیقات
صندوق پستی : ۱۳۱۴۸۱۴۱۱۱
تلفن : ۴۴۸۶۵۱۰۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۵/۱۲/۱۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۹۹۴۶ موقت
پست الکترونیکی : aminkazemiann@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك :
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر