جامعه القرآن الکریم


مدیر مسئول : طباطبائی، سیدعلیرضا
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : خ. معلم، انتهای معلم ده، ک. هشتم، پ. 6
صندوق پستی : ۳۷۱۵۶۹۶۶۵۶
تلفن : ۳۷۷۴۶۸۸۲ ، ۳۷۷۳۰۰۰۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۱۱/۱۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۷۳۰۰۰۹
شماره پروانه نشر : ۳۶۹۶ موقت
پست الکترونیکی : entesharatquran@yahoo.com
وب سایت : http://www.jqkpub.ir
شناسه شابك : [۳۵۸-۶۰۰],[۵۵۰۸-۶۰۰],[۲۹۵۶-۹۶۴],[۵۸۲۳-۹۶۴],[۹۲۰۷۱-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۸
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : جامعه القرآن الکریم

فهرست كتاب های ناشر