افرود


مدیر مسئول : نعمتی، حسین
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. مطهری، خ. میرعماد، ک. نهم، پ. 26، واحد 4
صندوق پستی : ۳۳۱۸۶۳۶۱۹۸
تلفن : ۸۸۵۰۹۹۶۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۵/۲۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۴۰۶۸ موقت
پست الکترونیکی : afroodbook@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۵۲۰-۶۲۲],[۹۵۰۰۸-۶۲۲],[۹۹۷۴۸-۶۲۲],[۹۹۸۰۲-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۷
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر