نارون دانش


مدیر مسئول : نظری انامق، علیرضا
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. فرصت شیرازی، ک. ایزدی مقدم، پ. 2، واحد 3
صندوق پستی : ۱۴۱۹۸۱۳۷۶۴
تلفن : ۶۶۹۳۲۲۴۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۹/۲۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۴۵۹۶ موقت
پست الکترونیکی : narvanpub@gmail.com
وب سایت : http://www.narvanpub.com
شناسه شابك : [۹۹۹۹۶-۶۰۰],[۶۶۳۲-۶۲۲],[۶۹۲۴-۶۲۲],[۷۱۵۸-۶۲۲],[۷۳۱۸-۶۲۲],[۹۵۳۴۵-۶۲۲],[۹۵۴۸۳-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۷
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر