فرهنگستان


مدیر مسئول : فرگاهی، پیمان
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : انقلاب، بین خیابان فروردین و اردیبهشت، پ. 310، واحد 110
صندوق پستی : ۱۳۱۴۶۶۴۴۴۵
تلفن : ۲۶۱۱۵۵۷۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۰۲/۲۲
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۴۷۱۱ موقت
پست الکترونیکی : farhangestanpub@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۸۳۴-۶۲۲],[۹۵۸۲۳-۶۲۲],[۹۵۸۳۴-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۷
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر