گوهر دانش


مدیر مسئول : نصری، سیدمحمد
زمینه فعالیت : كتابهاي كودكان و نوجوانان، كتابهاي آموزشي و دانشگاهي،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. رسالت، خ. هنگام، خ. فرجام شرقی، پ. 607
صندوق پستی : ۱۶۸۳۸۴۳۱۱۳
تلفن : ۲۲۲۲۰۱۵۹ ، ۷۷۸۰۵۹۹۳ ، ۷۷۱۳۱۹۶۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۳/۱۲/۰۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۷۷۸۰۵۹۹۳
شماره پروانه نشر : ۲۸۹۳ موقت
پست الکترونیکی : gohardanesh@hotmail.com
وب سایت : http://www.gohardanesh.com
شناسه شابك : [۱۶۴-۶۰۰],[۷۱۷۳-۹۶۴],[۷۶۰۵-۹۶۴],[۹۰۴۸۶-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۷
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : گوهر دانش

فهرست كتاب های ناشر