سایه گستر


مدیر مسئول : مافی، حسین
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قزوین - قزوین
نشانی پستی : چهارراه نادری، مقابل بیمارستان بوعلی، جنب داروخانه قانون، پ. 310
صندوق پستی : ۳۴۱۳۶۷۳۶۹۹
تلفن : ۳۳۲۳۵۳۰۵ ، ۳۳۲۳۸۰۳۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۶/۰۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۳۲۳۸۰۳۳
شماره پروانه نشر : ۳۵۱۰ موقت
پست الکترونیکی : mafihos@yahoo.co.uk
وب سایت : http://www.sayegostarpub.ir
شناسه شابك : [۳۷۴-۶۰۰],[۵۰۲-۹۶۴],[۷۳۱۱-۹۶۴],[۸۲۸۵-۹۶۴],[۹۱۰۸۰-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۸
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : سایه گستر

فهرست كتاب های ناشر