دهسرا


مدیر مسئول : دهسرا، اکبر
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : گیلان - رشت
نشانی پستی : خ. لاکانی، ابتدای خیابان 17 شهریور
صندوق پستی : ۴۱۴۳۷۷۵۷۶۳
تلفن : ۳۳۲۴۰۰۵۵ ، ۳۳۲۶۰۰۵۵ ، ۳۳۲۳۰۹۷۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۲۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۳۲۴۱۹۷۱
شماره پروانه نشر : ۳۸۱۱ موقت
پست الکترونیکی : dehsara@gmail.com
وب سایت : http://www.dehsara.com
شناسه شابك : [۱۹۷-۹۶۴],[۷۱۶۹-۹۶۴],[۸۵۷۵-۹۶۴],[۹۲۴۵۸-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۸
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : دهسرا

فهرست كتاب های ناشر