کیفیت


مدیر مسئول : معیری، احمد
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : ضلع جنوبی م. ولیعصر، ک. نصر، پ. 18، ط. سوم
صندوق پستی : ۱۵۹۳۸۱۳۹۱۳
تلفن : ۸۸۹۳۳۳۴۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۹/۲۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۳۸۹۱ موقت
پست الکترونیکی : mmasoudi58@yahoo.com
وب سایت : http://www.keyfiatpub.ir
شناسه شابك : [۸۸۸۷-۹۶۴],[۹۱۱۱۵-۹۶۴],[۹۲۶۸۸-۹۶۴],[۹۴۹۸۲-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۸
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : کیفیت

فهرست كتاب های ناشر