فراشناختی اندیشه


مدیر مسئول : قورچیان، نادرقلی
زمینه فعالیت : مذهب، علوم اجتماعي، كتابهاي كودكان و نوجوانان، زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی :
صندوق پستی :
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۳/۱۲/۱۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۷۵۱۶-۹۶۴],[۹۲۷۶۱-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : فراشناختی اندیشه

فهرست كتاب های ناشر