دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن


مدیر مسئول : شیخ‌محمودی، حسن
زمینه فعالیت : كتابهاي آموزشي و دانشگاهي،
استان - شهرستان : مازندران - تنکابن
نشانی پستی : دانشگاه آزاد اسلامی
صندوق پستی :
تلفن : ۴۲۳۰۵۱۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۰/۲۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۷۲۹۰-۹۶۴],[۹۲۹۵۹-۹۶۴]
تاریخ تأسیس :
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر