نسل فردا


مدیر مسئول : مفخمی مهرآبادی، آرزو
زمینه فعالیت : تكنولوژي (علوم كاربردي)، كتابهاي كودكان و نوجوانان،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : بلوار کشاورز، بین خ. کارگر و خ. شانزده آذر، پ. 292
صندوق پستی : ۱۴۱۷۷۹۴۵۱۱
تلفن : ۸۸۹۷۵۸۶۳ ، ۸۸۹۷۹۵۴۴ ، ۸۸۹۷۷۰۰۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۳/۱۰/۲۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۹۷۵۸۶۳
شماره پروانه نشر : ۴۳۷۹ موقت
پست الکترونیکی : info.arjmandpub@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۲۵۳۶-۹۶۴],[۷۹۵۷-۹۶۴],[۹۳۱۸۸-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : نسل فردا

فهرست كتاب های ناشر