مطبوعات دینی


مدیر مسئول : فائزی‌پور، علی
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : خ. معلم، مجتمع ناشران، پ. 116
صندوق پستی : ۳۷۱۵۶۹۹۹۳۹
تلفن : ۳۷۷۴۲۸۴۷ ، ۳۷۷۴۹۳۶۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۳/۲۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۷۴۹۳۶۲
شماره پروانه نشر : ۲۴۸ موقت
پست الکترونیکی : matbooat_dini@yahoo.com
وب سایت : http://www.matbooatdini.ir
شناسه شابك : [۱۴۵-۶۰۰],[۵۹۹۰-۹۶۴],[۸۸۱۸-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : مطبوعات دینی

فهرست كتاب های ناشر