جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی


مدیر مسئول : سعیدیان راد، بهمن
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. کریم‌خان زند، نبش خ. شهید عضدی، سازمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی، جهاد دانشگاهی، ط. اول
صندوق پستی : ۱۵۹۸۸۶۵۷۱۱
تلفن : ۸۸۹۲۶۴۶۳ ، ۸۸۹۱۱۰۰۱/۳ ، ۸۸۹۲۶۴۶۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۵/۰۳
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۸۸۹۱۱۰۰۱-۳
شماره پروانه نشر : ۲۱۷۷ موقت
پست الکترونیکی : jahadt.public@gmail.com
وب سایت : http://www.jatt.ir
شناسه شابك : [۷۸۰۶-۹۶۴],[۹۳۳۶۶-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر