کلام


مدیر مسئول : حمیدنیا، محمدجواد
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. توحید، خ. پرچم، مقابل کانون توحید، ابتدای ک. شهید کاظم بیگی، پ. 69، واحد. 1
صندوق پستی : ۱۴۵۷۸۵۳۹۹۱
تلفن : ۶۶۵۶۷۱۵۱ ، ۸۸۹۲۸۳۰۶ ، ۸۸۹۲۸۳۰۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۰۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۵۶۵۵۷۳
شماره پروانه نشر : ۳۰۸ موقت
پست الکترونیکی : kalam_publications@yahoo.com
وب سایت : http://www.nashrekalam.ir
شناسه شابك : [۳۵۰-۶۰۰],[۵۴۸۲-۶۰۰],[۶۱۴۳-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : کلام

فهرست كتاب های ناشر