عصر کیفیت


مدیر مسئول : اسکندری، علیرضا
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. امیرآباد شمالی، خ. یازدهم، پ. 55، واحد یک
صندوق پستی : ۱۴۳۹۷۳۶۵۸۳
تلفن : ۸۸۶۳۸۵۱۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۸۹/۱۰/۲۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۵۰۲۸ موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۲۶۳-۶۰۰],[۹۳۹۸۵-۹۶۴],[۹۵۸۸۵-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : عصر کیفیت

فهرست كتاب های ناشر