آثار معاصر


مدیر مسئول : کاشفی‌نیشابوری، جهانگیر
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : شهرک راه آهن، بلوار کوهک، خ. نسیم 3، پ. 7
صندوق پستی : ۱۴۸۱۸۹۴۱۸۱
تلفن : ۴۴۷۵۲۷۷۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۳/۱۲/۱۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۸۴۸۹۴۷
شماره پروانه نشر : ۵۰۹۵ موقت
پست الکترونیکی : ampir@ymail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۱۲۰-۶۰۰],[۷۰۵۰-۶۰۰],[۹۴۱۶۹-۹۶۴],[۹۶۹۷۸-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : آثار معاصر

فهرست كتاب های ناشر