دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد


مدیر مسئول : صادقی، حمید
زمینه فعالیت : كتابهاي آموزشي و دانشگاهي،
استان - شهرستان : یزد - یزد
نشانی پستی : خ. صفاییه، بلوار پروفسور حسابی، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی یزد
صندوق پستی : ۸۹۱۶۸۷۱۹۶۷
تلفن : ۳۸۲۱۴۸۱۳ ، ۳۱۸۷۲۳۳۲ ، ۳۱۸۷۲۲۸۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۳/۱۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۸۲۱۴۸۱۳
شماره پروانه نشر : ۵۸۵۴ موقت
پست الکترونیکی : h.saadeghee@gmail.com
وب سایت : http://www.yazdiau.net
شناسه شابك : [۹۴۲۱۸-۹۶۴],[۹۶۵۰۴-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر