موسسه فرهنگی مدرسه برهان


مدیر مسئول : شاه آبادی فراهانی، حمیدرضا
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : نرسیده به پل کریم‌خان زند، ک. شهید حقیقت‌طلب، پ. 8
صندوق پستی : ۱۵۹۸۸۵۷۹۱۱
تلفن : ۸۸۹۲۴۷۵۰ ، ۸۸۹۲۴۷۵۲ ، ۸۸۸۰۰۳۲۴/۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۰۹/۳۰
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۸۸۹۰۳۸۰۹
شماره پروانه نشر : ۳۷۹۶ موقت
پست الکترونیکی : mmogheiseh@yahoo.com
وب سایت : http://www.enma.ir
شناسه شابك : [۰۸-۹۶۴],[۳۵۳-۹۶۴],[۳۸۵-۹۶۴],[۴۳۶-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۸
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر