مهر جهان


مدیر مسئول : نویزی، مهران
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. کارگر، خ. نصرت شرقی، ط. دوم، پ. 18
صندوق پستی :
تلفن : ۶۶۴۱۹۶۰۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۸۴/۰۷/۲۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۵۸۲۵ موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۸۵۷۶-۹۶۴],[۹۴۲۶۴-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : مهر جهان

فهرست كتاب های ناشر