سازمان جهاد دانشگاهی تهران


مدیر مسئول : شریفی زاده، احمد
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. شانزده آذر، ساختمان فولاد، ط. سوم، معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی تهران
صندوق پستی : ۱۴۱۷۶۱۱۶۷۷
تلفن : ۶۶۹۵۴۳۶۸ ، ۶۶۴۹۰۷۴۰ ، ۶۶۹۵۵۷۵۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۵/۲۰
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۶۶۴۶۴۹۴۱
شماره پروانه نشر : ۲۱۹۰ موقت
پست الکترونیکی : en.jahat@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۱۳۳-۶۰۰],[۲۷۲۹-۹۶۴],[۸۱۷۱-۹۶۴],[۹۴۳۸۷-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : سازمان جهاد دانشگاهی تهران

فهرست كتاب های ناشر