نص


مدیر مسئول : زارع‌مهرجردی، محمدحسین
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. اردیبهشت، بن‌بست مبین، پ. 6
صندوق پستی : ۱۳۱۴۶۶۳۴۳۳
تلفن : ۶۶۴۶۵۶۷۴ ، ۶۶۴۱۲۳۸۵ ، ۶۶۹۵۳۸۸۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۱۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۹۵۷۶۹۰
شماره پروانه نشر : ۶۹۵ دائم
پست الکترونیکی : info@nasspub.com
وب سایت : http://www.nasspub.com
شناسه شابك : [۴۱۰-۹۶۴],[۵۸۰۱-۹۶۴],[۶۲۶۴-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : نص

فهرست كتاب های ناشر