هلال


مدیر مسئول : شفیعی سروستانی، اسماعیل
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : بالاتر از م. ولیعصر، خ. دانش کیان، پ. 33
صندوق پستی : ۱۴۱۵۸۵۴۵۷۴
تلفن : ۸۸۹۴۱۲۳۵ ، ۸۸۹۴۱۳۳۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۰/۲۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۹۴۱۴۰۲
شماره پروانه نشر : ۸۲ موقت
پست الکترونیکی : sghfi66@yahoo.com
وب سایت : http://www.mouood.org
شناسه شابك : [۹۵۶۵۲-۶۲۲],[۶۹۳۸-۹۶۴],[۹۰۰۷۳-۹۶۴],[۹۱۸۵۱-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : هلال

فهرست كتاب های ناشر