نشر نوشته


مدیر مسئول : آل صاحب فصول، سیدمهدی
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : اصفهان - اصفهان
نشانی پستی : خ. فلسطین، ساختمان نوید
صندوق پستی : ۸۱۴۳۹۸۴۱۱۷
تلفن : ۳۲۲۲۶۴۴۵ ، ۳۲۲۰۸۶۱۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۲۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۲۲۰۸۶۱۰
شماره پروانه نشر : ۵۲۵۲ موقت
پست الکترونیکی : neveshte_pub@yahoo.co.uk
وب سایت :
شناسه شابك : [۳۸۶-۶۰۰],[۶۰۰۵-۶۰۰],[۹۴۹۶۴-۹۶۴],[۹۶۳۴۷-۹۶۴],[۹۹۹۰-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : نشر نوشته

فهرست كتاب های ناشر