ردیف تصویر عنوان شمارگان تعداد صفحات ناشر قیمت (ریال)
۱ اردک سحرآمیز ۱۱۰۰ ۳۲ ۱۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۲ حنجره‌هایی که اشک بارید ۱۱۰ ۱۰۸ ۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۳ هلو انجیری دی ماه ۵۰ ۵۶ ۱۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۴ کاوشی بر واحدهای پولی - اقتصادی در قاره‌های مختلف ۲۰ ۴۷۶ ۷۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۵ ساز دلم را کوک کن ۱۱۰ ۶۲ ۱۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۶ عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست: مواجهه با اندوه و فقدان در فرهنگی که این‌ها را برنمی‌تابد ۱۱۰۰ ۲۳۸ ۳۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۷ شهروندان و اربابان: تاریخ اجتماعی اندیشه‌ی سیاسی غرب از دوران باستان تا قرون وسطای متاخر ۱۰۰۰ ۳۲۰ ۴۴۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۸ ره توشه زیارت امام حسین علیه‌السلام در اربعین ۱۰۰ ۱۰۸ ۱۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۹ نفخ صور یا فریاد مرگ و زندگی ۱۰۰ ۴۸ ۶۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۰ اقتصاد عام ۵۰۰ ۹۶ ۱۶۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۱ زمین نرم ۷۰۰ ۱۱۲ ۱۷۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۲ تقدیم به چند داستان کوتاه: مجموعه داستان ۵۰۰ ۱۱۸ ۶۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۳ قدرت عادت: چرا ما در زندگی و کسب و کار این گونه عمل می‌کنیم؟ ۵۰۰ ۳۱۲ ۴۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۴ حقیقت مهم است: یک راهنمای شهروندی برای تمایز حقایق از دروغ‌ها و توقف پیگیری اخبار جعلی ۱۰۰۰ ۱۱۴ ۲۷۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۵ به قلم یک مردادی ۵۰ ۳۶ ۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات