ردیف تصویر عنوان شمارگان تعداد صفحات ناشر قیمت (ریال)
۱ بیلی باتگیت ۱۰۰۰ ۳۸۸ ۴۴۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۲ تروبریاندها: پژوهش‌های مردم‌شناسی مالینوفکسی جزایر روبریاند ۱۹۱۸-۱۹۱۵ ۱۰۰۰ ۳۴۶ ۳۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۳ فلسفه تحلیلی از منظر عقلانیت نقاد: نظریه و کاربردها ۱۵۰۰ ۹۹۲ ۸۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۴ هزاره دوم آهوی کوهی: پنج دفتر شعر: مرثیه‌های سرو کاشمر، خطی ز دلتنگی، غزل برای گل آفتابگردان، ... ۱۶۵۰ ۵۱۲ مشاهده ی جزئیات
۵ با چراغ و آینه: در جستجوی ریشه‌های تحول شعر معاصر ایران ۱۶۵۰ ۵۱۸ مشاهده ی جزئیات
۶ قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی ۱۰۰۰ ۱۰۸۷ ۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۷ ایران، اسلام، تجدد: مقالاتی در باب فکر و فرهنگ اسلامی در جهان جدید ۱۰۰۰ ۴۸۴ ۵۳۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۸ مقدمه‌ای بر مناسبات دین و دولت در ایران عصر صفوی ۵۰۰ ۶۶۴ ۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۹ صد سال تنهایی ۱۰۰۰ ۴۴۴ ۸۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۰ سوخته: در سیر و سلوک عارف توحیدی آیت‌الله شیخ محمدجواد انصاری همدانی (1339 - 1281 هجری شمسی) ۱۵۰۰ ۳۸۲ ۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۱ کشتن مرغ مینا ۲۰۰ ۴۴۸ ۶۷۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۲ عقاید یک دلقک ۲۰۰ ۴۹۴ ۲۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۳ ماجراهای هاکلبری فین ۲۰۰ ۳۵۴ ۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۴ فونتامارا ۲۰۰ ۲۰۴ ۷۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۵ شاهزاده و گدا ۲۰۰ ۲۶۸ ۲۱۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات