ردیف تصویر عنوان شمارگان تعداد صفحات ناشر قیمت (ریال)
۱ قانون آئین دادرسی کیفری و آئین‌نامه‌های اجرایی آن ۲۰۰ ۲۹۶ ۲۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۲ قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین‌نامه اجرایی ماده 79 ... ۲۰۰ ۲۲۴ ۲۳۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۳ میا، پری دریایی، و بازدید سلطنتی ۵۲۰۰ ۱۲ ۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۴ شنل قرمزی کوچولو ۵۲۰۰ ۱۲ ۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۵ کلید برنزی ۱۵۰۰ ۲۹۸ ۳۶۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۶ تحلیل و بررسی چالش‌ها و راهکارهای برنامه‌ریزی درسی در نظام آموزش عالی ایران ۲۰۰۰ ۱۵۶ ۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۷ گزارش سالانه اقتصادی استان ایلام (1396) ۱۰۰۰ ۲۰۲ مشاهده ی جزئیات
۸ مسئولیت مدنی مالک ساختمان در حقوق ایران ۲۰۰۰ ۱۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۹ تاثیر درمان شناختی - رفتاری (CBT) بر آسیب‌های وارده پس از زلزله ۵۰۰۰ ۱۲۸ ۲۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۰ برنامه‌ریزی درسی در ایران معاصر (مبانی و مولفه‌ها) ۲۰۰۰ ۱۵۲ ۲۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۱ روش‌های تامین مالی و امکان‌سنجی پروژه‌های سرمایه‌گذاری ۱۰۰۰ ۱۴۰ مشاهده ی جزئیات
۱۲ داعش و استراتژی جذب مخاطب (با تاکید بر تبلیغات مجازی) ۱۰۰۰ ۱۲۶ ۱۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۳ اصول کنترل فرکانس در سیستم‌های قدرت ۱۰۰۰ ۱۱۲ ۱۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۴ در آمدی بر تم‌های غالب در نمایشنامه پست‌مدرن انگلیسی = An introduction to the common themes in post modern english drama ۱۰۰۰ ۱۹۶ ۲۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۵ الهام برای زنان شاغل معاصر ۱۰۰۰ ۱۲۰ ۱۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات