ردیف تصویر عنوان شمارگان تعداد صفحات ناشر قیمت (ریال)
۱ مواد هیدروژل: سنتز، خواص و کاربرد در دارورسانی ۱۰۰۰ ۱۷۴ ۲۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۲ مکانیک مواد مرکب و طراحی اجزاء کامپوزیتی ۱۰۰۰ ۷۴۸ ۱,۵۴۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۳ علم‌النفس از دیدگاه دانشمندان مسلمان ۱۰۰۰ ۲۵۶ ۳۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۴ عنوان و عنوان‌گذاری در ادب فارسی (نگاهی به سیر تاریخی عنوان و عنوان‌گذاری با تاکید بر شاعران بزرگ معاصر) ۱۰۰۰ ۲۰۸ ۲۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۵ انتقال یادگیری به محیط کار ۱۰۰۰ ۲۸۰ ۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۶ روش‌های آماری در پژوهش‌های درون شیشه‌ای ۱۰۰۰ ۲۰۴ ۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۷ فرجام دو انقلاب (علل متفاوت شدن نتایج انقلاب‌های ایران و مصر) ۱۰۰۰ ۱۳۲ ۱۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۸ لترال فلوایمونواسی: مبانی و کاربردها ۱۰۰۰ ۱۵۶ ۲۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۹ سنگ‌های مشکل‌آفرین ۱۰۰۰ ۳۱۸ ۳۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۰ سکه‌های ساسانی استان همدان ۱۰۰۰ ۳۱۲ ۳۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۱ خانه بنکدار ۵۰۰ ۱۲۰ ۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۲ تاریخ گیلان (از برآمدن سردارسپه تا بر افتادن رضاشاه) ۱۰۰۰ ۵۰۴ ۸۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۳ در دفاع از آزادی و عدالت: مجموعه نوشتارها، گفت‌وگوها، نامه‌ها و... ۵۰۰ ۷۷۲ ۱,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۴ گیاهان دارویی و معطر گیلان ۱۰۰۰ ۶۶۲ ۱,۹۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۵ سیستم‌های پشتیبان تصمیم مکانی: اصول و شیوه‌ها ۱۰۰ ۵۴۸ ۶۷۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات