برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

فلسفه معاصر


۳۵۲ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۲۲۰۰ نسخه ISBN: 964-401-225-9-
تاریخ نشر:۸۴/۰۶/۱۵ قیمت :۳۵۰۰۰ ریال
كد دیویی:۱۴۶.۴۲
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
در این کتاب طی دوازده فصل فلسفه‌ی معاصر غرب با این عناوین بحث و بررسی می‌شود: "فلسفه‌ی معاصر انگلیس"، "اندیشه‌هایی درباره‌ی حصول‌گرایی منطقی"، "تذکری در باب پژوهش"، "تذکری دیگر در باب پژوهش‌پذیری"، "تکلیف مابعدالطبیعه"، "در دیدن و توجه یافتن"، "معنی الفاظی که از خدا خبر می‌دهد"، "شخص انسانی در فلسفه‌ی معاصر"، "مذهب اصالت وجود: مقدمات"، "مذهب اصالت موجود خدا انگارانه". کتاب با پیش‌گفتار جدید مترجم به چاپ رسیده است. وی خاطرنشان می‌کند: "این اندیشمندان که در این مقدمه مورد بحث قرار گرفته‌اند، کم و بیش از نیچه الهام گرفته‌اند، و سنت‌شکنی و ساختارستیزی را به نحوی از او اقتباس کرده‌اند، و هم مانند او شیوه‌ی "افریزم" (Aphorism) یعنی نگارش به سبک کلمات قصار را برگزیده‌اند. "این بحث، در حقیقت، ادامه‌ی اندیشه‌های فلسفی در پایان هزاره‌ی دوم و آغاز دهه‌ی اول سده‌ی اول هزاره‌ی سوم مسیحی است."


كتاب قبلی كتاب بعدی