برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

الدراسه التحلیلیه لکتاب الطب الروحانی للطبیب الفیلسوف محمدبن زکریا الرازی باللغه العربیه و النجلیزیه


۳۲۴ صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ ۱ - ۱۰۰۰ نسخه ISBN: 964-7874-85-5-
تاریخ نشر:۸۴/۱۰/۰۵ قیمت :۳۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۶۱۰
زبان كتاب:فارسی/انگلیسی/عربی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
این کتاب به زبان عربی، اثر محمد بن زکریای رازی است که اینک تصحیح و چاپ جدید آن فراهم می‌آید. مولف فصل نخست کتاب را در فضیلت و ستایش عقل قرار داده و گفته است که خرد بزرگ‌ترین موهبت خداوند است که انسان را بدان مخصوص داشته است. فصل دوم درباره‌ی سرکوبی هوای نفس و جلوگیری از امیال آن به همراه خلاصه‌ای از رای افلاطون در این زمینه است. رازی رذایل نفس را در نتیجه‌ی غلبه‌ی هوا بر عقل می‌داند و معتقد است که با راهنمایی‌ عقل باید هوا ذلیل و مقهور گردد. فصل سوم اشارتی است بر عوارض نفس و فصل چهارم، خلاصه‌ای از مقاله‌ی جالینوس است که در آن، برای جلوگیری از هوای نفس، بر ضرورت راهنمایی مرد خردمند به منظور آشکار ساختن عیوب مشخص تاکید شده است. باب پنجم "در عشق و دوستی و خلاصه‌ی سخن در لذت" است. بحث درباره‌ی "عجب، غضب و خشم، دروغ و دور افکندن مباحث سه فصل بعدی بوده سپس از فصل دهم تا شانزدهم درباره‌ این موضوعات بحث می‌شود: بخل، فکر و نگرانی زاید و زیان‌آور، اندوه، حرص، انهماک (مبالغه) در می‌خواری، مقاربت افراط‌آمیز، و ولع و عبث. رازی فصل هفدهم کتاب را در باب کسب مال و اندوخت و هزینه کردن آن قرار داده و گوید که مقدار اکتساب باید موازی مقدار هزینه و ذخیره باشد. فصل هجدهم درباره‌ی طلب مراتب و درجات دنیوی، و فصل نوزدهم در خصوص سیرت فاضله است. مولف در فصل پایانی درباره‌ی ترس از مرگ بحث می‌کند و معتقد است که آدمی اگر بپذیرد این حقیقت را پس از مرگ حالتی بهتر و نیکوتر از حالت پیش از مرگ دارد ترس او از مرگ برطرف می‌شود.


كتاب قبلی كتاب بعدی