برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

اصول حاکمیت شرکتی


۱۰۸ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - ۲۰۰۰ نسخه ISBN: 964-06-9666-8-
تاریخ نشر:۸۵/۱۱/۲۳ قیمت :۱۵۰۰۰ ریال
كد دیویی:۶۵۸.۴
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
اصول حاکمیت شرکتی در پاسخ به فراخوان شورای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه DECD در نشستی که 27 و 28 آوریل 1998 در سطح وزرا برگزار شد, تدوین گردید. هدف این نشست, تدوین مجموعه‌ای از استانداردها و رهنمودهای حاکمیت شرکتی با همکاری دولت‌ها, سایر سازمان‌های بین‌المللی مربوط و بخش خصوصی بود. گفتنی است حاکمیت شرکتی به دنبال برقراری تعادل میان اهداف اقتصادی و اجتماعی و میان اهداف فردی و همگانی است. چارچوب حاکمیت شرکتی برای تقویت استفاده‌ی موثر از منابع و هم چنین ایجاد التزام برای پاسخ‌گویی درباره‌ی استفاده از آن منابع به وجود آمده است. کتاب حاضر, ترجمه‌ی OECD Principles Of Corporate Gavemance (2004) است و به معرفی و پیشنهاد عناصری اختصاص دارد که براساس پژوهش‌های انجام شده در کشورهای عضو و غیرعضو این سازمان, زمینه ساز حاکمیت شرکتی مناسب هستند. کتاب از یک مقدمه و دو بخش تشکیل یافته است: در مقدمه از اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (آوریل 2004) سخن رفته و بیان گردیده است, منظور از تدوین این اصول, کمک به دولت‌های عضو و غیرعضو در ارزیابی و بهبود چارچوب قانونی, نهادی و نظارتی حاکمیت شرکتی در کشورها و عرضه‌ی رهنمود و پیشنهادهایی برای بورس‌های اوراق بهادار, سهامداران شرکت‌ها و سایر طرف‌هایی است که در فرآیند ایجاد حاکمیت مناسب شرکتی نقش دارند. در بخش نخست, اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه تحت این عناوین تبیین شده است: تامین مبنایی برای چارچوب موثر حاکمیت شرکتی, حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیت, رفتار یکسان با سهامداران, نقش ذی‌نفعان در حاکمیت شرکتی, افشا و شفافیت, و مسئولیت‌های هیات مدیره. در بخش دوم نیز یادداشت‌هایی به این اصول افزوده شده که حاوی تفسیری بر آن‌هاست.


كتاب قبلی كتاب بعدی