برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

نقد و تحلیل مسائل اجتماعی ایران


۴۸۸ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۲۰۰۰ نسخه ISBN: 978-964-9935-29-4
تاریخ نشر:۸۷/۱۱/۰۶ قیمت :۷۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۳۶۱.۱۰۹۵۵
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
«مسائل اجتماعی»، به عنوان پدیده‌هایی که تغییرات و دگرگونی‌های وسیعی در جامعه ایجاد می‌کنند، باعث اضطراب و نگرانی در سطح جامعه شده و مانع از پویایی، رشد و توسعه می‌شوند. یکی از عوامل اساسی و مهم بروز مسائل اجتماعی، «نهادهای اجتماعی» هستند. علاوه بر این عامل، عوامل دیگری نیز در ایجاد مسائل اجتماعی موثر هستند که عبارت‌اند از: اوضاع اقتصادی نابسامان، ناراحتی‌های جسمانی، اختلالات روانی، و اوضاع فرهنگی نابسامان. در ایران نیز مانند کشورهای جهان، مسائل و معضلات اجتماعی متنوعی وجود دارند که تهدیدزا تلقی می‌گردند. از این رو لازم است مسائل اجتماعی در جامعه تعریف و بررسی شوند و در ضرورت اقدام برای حل آنها غفلت نکرده، هم‌چنین باید عوامل اساسی مهم بروز آنها، تبیین شوند. کتاب حاضر، در همین زمینه و به دلیل افزایش نگرانی‌های عمومی دربارۀ مسائل اجتماعی در ایران تدوین یافته است. برخی از مباحث کتاب عبارت‌اند از: مطالعۀ رویکردهای مطرح در حوزۀ مسائل اجتماعی؛ نظر و گذری بر مهم‌ترین مسائل اجتماعی ایران؛ آسیب‌شناسی حادثۀ پاکدشت؛ بررسی و تحلیل فقر و نابرابری‌های اجتماعی؛ و تاملی بر نقش کارکردی رسانه‌ها در ایجاد مشارکت مردمی و امنیت عمومی.


كتاب قبلی كتاب بعدی