برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

از بازخورد دانش‌پژوهانه به همه‌سالاری آموزشی: جنگی از نوشته‌های پژوهش بنیاد


۳۸۴ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۲۰۰۰ نسخه ISBN: 964-6763-83-9-
تاریخ نشر:۸۷/۱۱/۰۹ قیمت :۳۷۰۰۰ ریال
كد دیویی:۳۷۸.۵۵
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
دانش‌پژوهان کسانی هستند که با دانش‌پژوهشی، مایة پیشرفت بشر را فراهم کرده‌اند. از بازخوردهای اینان و فرهنگی که گروه آنها پدید می‌آورد، می‌توان به بازخورد دانش‌پژوهانه و فرهنگ دانش‌پژوهی یاد کرد. شناخت چنین بازخورد و فرهنگی بر هرکس که با آموزش پژوهش یا با دانشگاه سروکار دارد بایسته است؛ به ویژه اگر در پی پدید آوردن همه‌سالاری آموزشی ـ دانشگاهی باشد. مراد از همه‌سالاری آموزشی ـ دانشگاهی نیز گردانندگی یک سامانة آموزشی یا یک دانشگاه است که همة دانشگاهیان در آن شرکت دارند. اما پیش‌نیاز گردش کاری، داشتن فرهنگی دانش‌پژوهانه از سوی دست‌اندرکاران آموزش و دانشگاهیان است که خود بر بودن بازخورد دانش‌پژوهانه در هریک از آنها استوار است. کتاب حاضر، بخش بازخوردهای پژوهشی از میان دانش‌جویان دوره‌های کارشناسی ارشد دانشگاه آریزونا، نیز 28 نفر از دانشجویان ایران که به هنگام گروگان‌گیری در آمریکا بودند ـ اختصاص یافته است. برخی از عنوان‌های کتاب عبارت‌اند از: بازخوردهای میان‌گروهی دانشجویان ایرانی و آمریکایی؛ بازخورد به دانش‌پژوهی: آموزش دانشگاهی در ایران؛ بازخورد در آیینه نوشته‌ها: میزان پاسداری از زبان فارسی و دانش‌پژوهی؛ بازخورد در آیینه گفتار: دگرگون‌سازی پنداشت‌ها و کاربرد درست واژه‌ها.‌


كتاب قبلی كتاب بعدی