برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

انسان‌شناسی (نگاهی نو به تحولات جسمانی، فرهنگی و روانشناختی انسان)


۵۶۸ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۱۰۰ نسخه ISBN: 978-964-2975-14-3
تاریخ نشر:۸۹/۰۴/۱۴ قیمت :۱۲۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۵۹۹.۹۳۸
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
از دو قرن پیش، تحقیقات زیادی دربارة دانش مربوط به عادات و رسوم، باستان‌شناسی انسان، علوم مربوط به اعصاب و روان و روان‌شناسی به صورت بنیادی، سئوال مربوط به ویژگی‌های خاص انسان را دوباره مطرح کرده و این امکان را فراهم آورده است تا امروزه این سئوال در چارچوب جدیدی مطرح شود. کتاب حاضر دربارة شناخت انسان بر حسب داده‌های علمی موجود از ابعاد مختلف و معرفی جریان‌های جدید تحقیقاتی در این‌باره است. نویسنده در فصل نخست به ویژگی‌های انسان و نظرات مطرح‌شده توسط فیلسوفان، انسان‌شناسان، زیست‌شناسان و باستان‌شناسان پرداخته و در فصل دوم با عنوان «پیدایش انسان» رفتارها و فرهنگ مشابه انسان و حیوان و نیز تحقیقات علمی موجود در این زمینه را بررسی نموده است. وی در فصل سوم به مرور نقدهای موجود بر دیدگاه‌های جدید روان‌شناسی در طبیعت انسان پرداخته است. فصل چهار و پنج نیز، به ترتیب به دستگاه ایده‌سازی و اندیشه در تصور انسان اختصاص دارد. افسانه‌ها و حماسه‌های مربوط به خلقت، اندیشه‌های حک‌شده در سنگ، خاستگاه زبان، هنر و پیدایش فرهنگ‌ها از دیگر موضوعات مطرح‌شده در کتاب است.


كتاب قبلی كتاب بعدی