برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

بررسی نظام مالیات ارضی در دوره قاجار (از ابتدای سلسله قاجار تا انقلاب مشروطیت)


۲۲۸ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۲۰۰۰ نسخه ISBN: 978-600-92083-5-7
تاریخ نشر:۹۰/۰۶/۰۸ قیمت :۷۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۳۳۶.۲۰۰۹
زبان كتاب:فارسی محل نشر:ایلام - ایلام

معرفی مختصر كتاب
موضوع این کتاب، شرح نظام مالیات ارضی دورة قاجار تا زمان جنبش مشروطه است. در پژوهش حاضر، سعی بر آن است در شش فصل، فرایند تغییر و تحولات نظام مالیات ارضی از ابتدای شکل‌گیری سلسلة قاجار تا زمان انقلاب مشروطه به همراه پیامدهای این تحولات مورد مطالعه قرار گیرد. در فصل نخست، با نگاهی اجمالی زمین‌داری و نظام مالکیت ارضی در دوره‌های پیش از قاجار مطالعه شده است. در فصل دوم، کلیاتی راجع به اقتصاد ایران عصر قاجار ارائه گردیده و در فصل سوم، اوضاع مالیه در دورة مذکور بررسی شده است. فصل چهارم، به بررسی ریشه‌ها و علت‌های تأثیرگذار بر کارکرد نظام مالیاتی اختصاص یافته، در فصل بعد میزان و نحوة جمع‌آوری مالیات شرح داده شده است. در فصل پایانی نیز در خصوص فرایند مالیات‌ستانی در دورة قاجار بحث شده است.


كتاب قبلی كتاب بعدی