برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

درآمدی بر تاریخ آموزش در اسلام و ایران (از عصر پیامبر (ص) تا تیموریان)


۲۶۲ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۵۰۰ نسخه ISBN: 978-600-92083-4-0
تاریخ نشر:۹۰/۰۶/۰۸ قیمت :۷۵۰۰۰ ریال
كد دیویی:۳۷۰.۹۰۱۷۶۷۱
زبان كتاب:فارسی محل نشر:ایلام - ایلام

معرفی مختصر كتاب
موضوع کتاب حاضر، بررسی آموزش در اسلام و ایران، و تبیین سیر تحول تاریخی تعلیم و تربیت در مدارس اسلامی از بدو ظهور اسلام تا دورة تیموریان است. نگارنده در این نوشتار، مکان‌های آموزشی آن دوره را معرفی کرده و آرای متفکران و علمای اسلامی را در امر تعلیم و تربیت بررسی نموده است. سپس به تبیین شرایط معلمان و متعلمان و چگونگی انتخاب آنها، تقسیم‌بندی مقاطع تحصیلی و بررسی محتوای تدریس و شیوة آموزشی آنها در مدارس اسلامی از ابتدای ظهور اسلام تا دورة سلطنت تیموریان پرداخته است. کتاب، مشتمل بر شش فصل است که عناوین آنها عبارت‌اند از: «تعلیم و تربیت در عصر پیامبر(ص) و خلفای راشدین»؛ «سیر تحول تعلیم و تربیت در عصر امویان و عباسیان»؛ «سیر تحول تعلیم و تربیت و مراکز آموزشی در ایران براساس سلسله‌های حاکم تا تیموریان»؛ «مراکز یا نهادهای آموزشی و سیر تحول تعلیم و تربیت در آنها»؛ «نقش اندیشه‌ها»؛ «آرا و افکار تربیتی علما و دانشمندان اسلامی در تعلیم و تربیت» و «نقد و بررسی و معرفی منابع و مآخذ».


كتاب قبلی كتاب بعدی