برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

هر روز با قرآن: یک دوره تفسیر ساختاری قرآن کریم در 365 دفتر، سوره بقره آیات 286 - 282 : تامین امنیت سرمایه‌گذاری اقتصادی - ویژگی‌های ایمان‌آورندگان به


۳۶ صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۰۰۰۰ نسخه ISBN: 978-600-5985-55-9
تاریخ نشر:۹۰/۰۸/۲۹ قیمت :۵۷۰۰ ریال
كد دیویی:۲۹۷.۱۸۲
زبان كتاب:عربی/فارسی محل نشر:قم - قم

معرفی مختصر كتاب
«دوره‌ای تفسیری» به صورت اجمالی از آیات قرآن در 365 دفتر است. در نوشتار حاضر که دفتر سی و دوم از یک مجموعه مختصر تفسیری است، آیات 282 تا 286 از سوره بقره که در این آیات به مباحثی مانند تأمین امنیت سرمایه‌گذاری اقتصادی و ویژگی‌های ایمان‌آورندگان به دین اسلام اشاره گردیده، مورد شرح و تفسیر اجمالی قرار گرفته است. در همین راستا نگارنده به مباحثی مانند نگارش و ثبت دقیق معاملات، شاه گرفتن هنگام ثبت معاملات و کتابت مفاد قراردادها توسط یک کاتب عادل، جدیت در ثبت معاملات غیرنقدی، رعایت حقوق شاهد و نویسنده سند معامله، جواز ثبت نکردن معامله در موارد خاص و وظایف شاهدان معامله اشاره کرده و با توجه به مفاد آیات مذکور تفسیری اقتصادی از این آیات ارایه نموده است.


كتاب قبلی كتاب بعدی