برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

گفتارهایی درباره: آسمان و زندگی


۱۷۴ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۶۵۰ نسخه ISBN: 978-964-321-337-4
تاریخ نشر:۹۰/۱۰/۱۹ قیمت :۴۵۰۰۰ ریال
كد دیویی:۳۰۴.۲
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
کتاب حاضر، حاوی متن بازنویسی شدة مجموعه‌ای از گفتارهای تاریخی هفتگی «رادیو فرهنگی فرانسه» در پاییز سال 2003م است. هر یک از این گفتارها به شیوه‌ای خاص تجاوزی را که بشریت به طبیعت روا می‌دارد و آیندة خود را به خطر می‌اندازد، مورد بحث قرار می‌دهد. در واقع اندیشة کلی مطرح در این گفتارها، روشن کردن روابط همبستگی، مادی و نیز نمادینی است که می‌توان بین زندگی روی زمین و کائنات برقرار کرد.


كتاب قبلی كتاب بعدی