برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

خشت و خیال: شرح معماری اسلامی ایران


۳۷۸ صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ ۱ - ۳۰۰۰ نسخه ISBN: 978-964-376-898-0
تاریخ نشر:۹۱/۰۳/۱۰ قیمت : ریال
كد دیویی:۷۲۰.۹۵۵
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
موضوع کتاب حاضر، شرح معنای عمیق نهفته در معماری اسلامی ایران است. کتاب مصوّر است و با زبانی روان و به روش علمی ـ تحلیلی نوشته شده است. این اثر با هدف آشنایی با معماری دورة فرهنگ اسلامی در ایران و درک بهتر فضای معماری و نشان دادن حقیقت مفاهیم و وحدت میان آرمان‌ها و بنای ساخته شده توسط هنرمندان نگارش یافته است. محدودة تاریخی مورد بررسی در این اثر شامل ظهور اسلام تا اواخر حکومت سلسلة قاجاریه و محدودة جغرافیایی آن از شمال به ماوراءالنهر، از غرب به میان رودان، از جنوب به خلیج‌فارس و از شرق به رود سند است.


كتاب قبلی كتاب بعدی