برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

جامعه‌پذیری سازمانی و تعهد سازمانی


۷۸ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۰۰۰ نسخه ISBN: 978-600-8646-17-4
تاریخ نشر:۹۵/۰۹/۰۳ قیمت :۱۵۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۶۵۸.۳۱۴
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
تعهد سازماني وفاداري به ارزش‌ها و اهداف سازمان، احساس تعلق و وابستگي به ماندن در سازمان است. تعهد سازماني ساخت چند بعدي است كه نشان‌دهنده ارتباط و نفوذ سازمان بر اعضاي سازمان است كه در نتيجه با تابعيت، تلاش كاري، عملكرد بهتر شغلي، رفتار شهروندي سازماني، كاهش تعارض، تمايل ترك شغل، رفتار غيبت و رفتار ترك خدمت همراه است. در اثر پيش رو جامعه‌پذيري سازماني و ارتباط آن با تعهد سازماني مورد بررسي قرار گرفته است.


كتاب قبلی كتاب بعدی