برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

مطالعات شهری: نظریه و عمل


۳۰۴ صفحه - (در۲جلد ) - جلد ۱(فهرست تمام مجلدات ) - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۰۰۰ نسخه ISBN: 978-600-439-010-1
تاریخ نشر:۹۶/۰۳/۲۰ قیمت :۱۲۵۰۰۰ ریال
كد دیویی:۷۱۱.۴
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
کتاب حاضر، دربرگيرنده مقالات و قطعات برجسته و مهم متفکران شهري در حوزه مطالعات شهري، اعم از چهره‌هاي مشهور و چهره‌هاي کمتر مطرح شده، با هدف ارائه مجموعه متن‌هاي تأثيرگذار در اين حوزه است. دامنه مضامين و موضوعات نيز فضاهاي شهري، شهر و زندگي روزمره، مصرف و فراغت در شهر، جهاني‌شدن و شهر و برنامه‌ريزي و مديريت شهري را شامل مي‌شود. در اين کتاب مقالات درباره سه محور مصرف، جهاني‌شدن و برنامه‌ريزي و مديريت شهري هستند.


كتاب قبلی كتاب بعدی