برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

مواجهه دانشگاه با تحول در علوم انسانی: جریان‌شناسی و آسیب‌شناسی دانشگاه در قبال تولید "علوم انسانی اسلامی"


۵۶ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - ISBN: 978-600-97083-1-4
تاریخ نشر:۹۶/۰۹/۱۸ قیمت :۸۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۲۹۷.۴۸۵
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
يکي از اساسي‌ترين لوازم تربيت فکري نسل‌هاي آتي انقلاب اسلامي آماده‌سازي محتواي نظري مورد نياز براي ايشان است. با توجه به اينکه تأمين چنين نيازي خود محتاج بهره‌گيري از شاخه‌هاي مختلف علوم انساني است، اهميت پرداختن به اسلامي سازي علوم انساني کاملاً هويدا مي‌گردد که بدون تحقق اين مهم عملاً پايه نظري مورد نياز براي حرکت در مسير آماده‌سازي نسل‌هاي آتي انقلاب در حوزه فکر و انديشه وجود نخواهد داشت. کتاب حاضر سعي دارد تا با تبيين ضرورت‌ها و لوازم توليد علم اسلامي گامي در راستاي تحقق عملي اين امر بردارد.


كتاب قبلی كتاب بعدی