برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

کیفیت خدمات آموزشی و پیشرفت تحصیلی


۹۸ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۰۰۰ نسخه ISBN: 978-600-8814-13-9
تاریخ نشر:۹۶/۱۰/۰۳ قیمت :۸۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۳۷۸.۱۰۱
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
کتاب حاضر، با هدف کلي تعيين ارتباط بين بعد ملموسات کيفيت خدمات آموزشي و انگيزه پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علمي کاربردي نگاشته شده است. اين کتاب از آنجائي که منجر به پيشنهادهاي اجرايي جهت ارتقاي وضعيت کيفيت خدمات آموزشي و انگيزه پيشرفت تحصيلي مي‌گردد، کاربردي است و از جهت نحوه گردآوري داده‌ها و ميزان کنترلي متغيرها، از نوع پژوهش‌هاي توصيفي است. همچنين از ميان انواع پژوهش‌هاي توصيفي، جزو پژوهش‌هاي توصيفي از نوع همبستگي است.


كتاب قبلی كتاب بعدی