برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

پیوست‌نگاری فرهنگی: راهنمای عمل برای مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها


۶۴ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۰۰۰ نسخه ISBN: 978-600-8785-36-1
تاریخ نشر:۹۶/۱۰/۰۴ قیمت :۷۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۹۵۵.۰۸۴۴
زبان كتاب:فارسی محل نشر:اردبیل - اردبیل

معرفی مختصر كتاب
در کتاب حاضر، راهنماي عمل براي مديران فرهنگي مراکز آموزش عالي و دانشگاه‌ها به نگارش درآمده است، تا سياست‌گذاران فرهنگي دانشگاه‌ها با آگاهي از اين مسائل بتوانند روندي رو به تحول را در مسير بهبود برنامه‌ها و فعاليت‌هاي فرهنگي که سياست‌هاي بلندمدت فرهنگي را ترسيم کرده است، دنبال نمايند. اين کتاب مشتمل بر سه فصل کوتاه است که در بخش نخست به کلياتي در خصوص مفاهيم اساسي فرهنگ و مديريت آن از ديدگاه مقام معظم رهبري پرداخته شده است. در بخش دوم به بحث تربيت فرهنگي و ابعاد آن پرداخته شده و در بخش سوم به چگونگي مديريت و برنامه‌ريزي فرهنگي در دانشگاه‌ها و ارائه برنامه راهبردي و عملياتي تحت پيوست نگاري فرهنگي پرداخته شده است.


كتاب قبلی كتاب بعدی