ابزار وبمستر

      [ براي خريد كتاب و مشاهده مراكز پخش و كتاب فروشي هاي مرتبط با ناشر به صفحه ناشر مراجعه نماييد]

کتاب کار زوج‌درمانی هیجان‌مدار: چگونه می‌توانیم زوج درمانگر هیجان‌مدار شویم؟
موضوع:
زناشویی - روان‌درمانی - مسائل، تمرینها و غیره
درمان متمرکز بر عواطف - مسائل، تمرینها و غیره
پديدآورنده:
مترجم:عذرا اعتمادی
مترجم:فاطمه بهرامی
ويراستار: