برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

مدیریت آموزش عالی


۲۴۲ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۰۰۰ نسخه ISBN: 978-600-318-177-9
تاریخ نشر:۹۸/۰۶/۲۷ قیمت :۲۰۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۳۷۸.۵۵
زبان كتاب:فارسی محل نشر:اصفهان - اصفهان

معرفی مختصر كتاب
کتاب حاضر در ۷ فصل تدوين شده است؛ در فصل اول به معرفي دانشگاه مبني بر مفهوم شناسي دانشگاه، پيچيدگي سيستم دانشگاه، رسالت‌هاي آموزش عالي و کار ويژه‌هاي دانشگاه پرداخته شده است، تا زمينه‌هاي خلأ مديريتي در سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي توسعه دانشگاه و بالطبع توسعه آموزش عالي کشور مشخص شود و در فصل دوم، سير توسعه دانشگاه و آموزش عالي در ايران و جهان ارائه شده است. در فصل سوم آسيب‌شناسي دانشگاه‌هاي کشور مطالعه شده است. در فصل چهارم، الگوهاي اداره دانشگاه‌ها و در فصل پنجم، الگوهاي تصميم‌گيري و تصميم سازي ارائه شده است. در فصل ششم، به ترتيب مفاهيم و روند شکل‌گيري و توسعه دانشگاه پژوهي به‌عنوان رويکردي نوين در اداره دانشگاه بيان شده و در فصل هفتم، درباره کارکردهاي دفتر دانشگاه پژوهي براساس رويکردهاي صاحب‌نظران دانشگاه پژوهي و مطالعه اهداف و وظايف دفاتر دانشگاه پژوهي دانشگاه‌هاي خارجي بحث شده است. درنهايت الگوي دانشگاه پژوهي براي دانشگاه‌هاي ايران، طراحي و توسعه داده شده است.


كتاب قبلی كتاب بعدی